Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Sekcja Chorób Pozapiramidowych PTN oraz Polskie Towarzystwo Neurologiczne zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji edukacyjnej z okazji Światowego Dnia Choroby Parkinsona.

Nasze Towarzystwo uzyskało afiliację do Parkinson’s Disease & Movement Disorders Society (dawniej MDS), co stało się pretekstem do organizacji tej konferencji. Celem naszego spotkania jest przypomnienie choroby Parkinsona w dniu urodzin Jamesa Parkinsona, oraz zainteresowanie neurologów problematyką zaburzeń ruchowych. W obecnej kadencji sekcja europejska MDS wspiera rozwój tej dziedziny we Włoszech, Rumunii i Polsce.

Na chorobę Parkinsona w 2016 roku chorowało ponad 6 mln osób na świecie. Do 2040 roku liczba ta się podwoi. Cała grupa zaburzeń ruchowych (parkinsonizmy, pląsawice, dystonie, drżenie, tiki etc.) stanowi nie lada wyzwanie diagnostyczne, ale też w przypadku wielu z tych chorób przeżywamy fascynujący okres rozwoju terapii objawowych i – mamy nadzieję, że już wkrótce – metod leczenia modyfikujących przebieg choroby.  Dla zrozumienia tych chorób, ich szybkiej i prawidłowej diagnostyki i leczenia potrzebna jest ciągła edukacja. Zapraszamy Państwa na spotkanie z gronem znakomitych ekspertów zagranicznych i polskich, którzy w ciągu 2 dni przybliżą nam te zagadnienia. W sesjach plenarnych zostaną omówione najnowsze osiągnięcia z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń ruchu, nowe kryteria diagnostyczne i rekomendacje. Sesje warsztatowe umożliwią zdobycie wiedzy praktycznej. Zapraszamy też do udziału czynnego w sesji Basal Ganglia Club, gdzie, jak zwykle, przedstawimy ciekawe przypadki z naszej praktyki.
Zachęcamy do przesyłania propozycji swoich przypadków video do 29 lutego 2020 roku na adres parkinson@viamedica.pl

Znakomici zagraniczni eksperci: prof. Angelo Antonini (Padova, Włochy), prof. Jan Booij (Amsterdam, Holandia), prof. Christopher Goetz (Chicago, USA), prof. Jean Michel Gracies (Paryż, Francja) oraz prof. Cristian Falup-Pecurariu (Brasov, Rumunia) będą naszymi gośćmi.

Chcemy zachęcić Państwa do zapisania się do naszego Towarzystwa oraz Sekcji, a także do Parkinson’s Disease & Movement Disorders Society, obecnie największej i najbardziej prężnej organizacji zrzeszającej tysiące członków z całego świata, oferującej znakomitą edukację na swoich stronach internetowych czy w czasopismach (Movement Disorders i Movement Disorders Clinical Practice) oraz corocznie organizowane kongresy.


Zapraszamy do Warszawy!

prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
Przewodnicząca PTChP i IZR oraz SSP PTN


prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prezes ZG PTN